MY BOOKS / Sách của tôi

0 copy

“Nếu bạn có một tủ sách trông ra vườn thì bạn còn thiếu gì nữa đâu?”, Blaise Pascal nói. Trong tủ sách của tôi, bên dưới 4 bộ bách khoa toàn thư, nay đã thành đồ cổ quý giá, là những cuốn sách khiêm tốn của tôi (tôi viết / dịch / tham gia soạn thảo). Xin trân trọng giới thiệu những cuốn sách đó với độc giả…

reading-books (1) copy

1/ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI”

Tác giả: Phạm Việt Hưng, NXB Trẻ, 2004

1

Lời Nói Đầu

http://viethungpham.com/2012/11/18/nhung-cau-chuyen-khoa-hoc-hien-dai-loi-noi-dau/

Chương 1 : Vật lý

http://viethungpham.com/2012/11/22/nhung-cau-chuyen-khoa-hoc-hien-dai_chuong-i-vat-ly-hoc/

Chương 3 : Toán học, khoa học computer, khoa học trí thông minh nhân tạo

http://viethungpham.com/2012/11/27/nhung-cau-chuyen-khoa-hoc-hien-dai-chuong-ii-sinh-hoc-y-hoc/

Chương 3 : Sinh học, Y học

http://viethungpham.com/2012/11/28/nhung-cau-chuyen-khoa-hoc-hien-dai-chuong-iii-sinh-hoc-y-hoc/

Chương 4 : Khoa học thần kinh, Ngôn ngữ học

http://viethungpham.com/2012/11/28/nhung-cau-chuyen-khoa-hoc-hien-dai-chuong-iv-khoa-hoc-than-kinh-ngon-ngu/

Chương 5: Công nghệ

http://viethungpham.com/2012/11/29/982/

Chương 6 : Tổng quan

http://viethungpham.com/2012/11/29/nhung-cau-chuyen-khoa-hoc-hien-dai-chuong-vi-tong-quan-khoa-hoc/

2/ GOD’s EQUATION / PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA,

Tác giả : Amir Aczel, dịch giả : Phạm Việt Hưng, NXB Trẻ 2004 (tên sách trên bìa sách: “Câu chuyện về Phương trình thâu tóm cả Vũ trụ”

1a

Giới thiệu của dịch giả và Lời Nói Đầu của tác giả.

http://viethungpham.com/2012/11/30/phuong-trinh-cua-chua-gods-equation-sach-cua-amir-d-aczel/

Chương 1: Những ngôi sao bùng nổ

http://viethungpham.com/2012/11/30/phuong-trinh-cua-chua-chuong-i/

Chương 2: Einstein thời trẻ

http://viethungpham.com/2012/12/01/phuong-trinh-cua-chua-chuong-2-einstein-thoi-tre/

Chương 3: PRAHA 1911

http://viethungpham.com/2012/12/02/phuong-trinh-cua-chua-chuong-iii-praha-1911/

Chương 4: Thách đố của Euclid

http://viethungpham.com/2012/12/02/phuong-trinh-cua-chua-chuong-iv-thach-do-cua-euclid/

Chương 5: Vở ghi chép của Grossmann

http://viethungpham.com/2012/12/06/phuong-trinh-cua-chua-chuong-5-vo-ghi-chep-cua-grossmann/

Chương 6: Cuộc thám hiểm Crimea

http://viethungpham.com/2012/12/22/phuong-trinh-cua-chua-chuong-6-cuoc-tham-hiem-o-crimea/

Chương 7: Khoảng cách của Riemann

http://viethungpham.com/2012/12/22/phuong-trinh-cua-chua-chuong-7-khoang-cach-cua-riemann/

Chương 8: Berlin, Phương trình Trường

http://viethungpham.com/2012/12/22/phuong-trinh-cua-chua-chuong-8-berlin-phuong-trinh-truong/

Chương 9: Đảo Principé năm 1919

http://viethungpham.com/2012/12/22/phuong-trinh-cua-chua-chuong-9-dao-principe-nam-1919/

Chương 10: Hội nghị khoa học phối hợp

http://viethungpham.com/2012/12/24/phuong-trinh-cua-chua-chuong-10-hoi-nghi-khoa-hoc-phoi-hop/

Chương 11: Suy xét vũ trụ

http://viethungpham.com/2012/12/29/phuong-trinh-cua-chua-chuong-11-suy-xet-vu-tru/

Chương 12: Không gian giãn nở

http://viethungpham.com/2012/12/29/phuong-trinh-cua-chua-chuong-12-khong-gian-gian-nophuong-trinh-cua-chua-chuong-12-khong-gian-gian-no/

Chương 13: Bản chất vật chất

http://viethungpham.com/2013/01/07/phuong-trinh-cua-chua-chapter-13-ban-chat-vat-chat/

Chương 14: Hình học của vũ trụ

http://viethungpham.com/2013/01/07/phuong-trinh-cua-chua-chuong-14-hinh-hoc-cua-vu-tru/

Chương 15: Batavia, Illinois ngày 04 Tháng 5 năm 1998

http://viethungpham.com/2013/01/08/phuong-trinh-cua-chua-chuong-15-batavia-illinois-ngay-4-thang-5-nam-1998/

Chương 16: Phương trình của Chúa

http://viethungpham.com/2013/01/08/phuong-trinh-cua-chua-chuong-16-phuong-trinh-cua-chua/

3/ ĐỊNH LÝ CUỐI CÙNG CỦA FERMAT

Tác giả: Simon Singh ; Dịch giả: Phạm Văn Thiều & Phạm Việt Hưng ; NXB Trẻ xuất bản năm 2004

sach_dinhly_fermat_pvt

4/ TỪ XÁC ĐỊNH ĐẾN BẤT ĐỊNH

Tác giả: David Peat ; Dịch giả: Phạm Việt Hưng ; NXB Tri Thức xuất bản năm 2011

1-tu-xac-dinh-den-bat-dinh_bia-1-2

VTV1 giới thiệu sách “Từ Xác định đến Bất định” (mục mỗi ngày một cuốn sách)

vtv1

https://www.youtube.com/watch?v=lTlZHMEPV_4

5/ Kỷ yếu ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM, Kinh nghiệm Giáo dục Thế giới & Việt Nam

Nhiều tác giả ; NXB Tri Thức xuất bản năm 2011 ; Bài của Phạm Việt Hưng: “Nền khoa học và giáo dục Australia, một kim tự tháp vững chắc”, trang 353

kyyeu-humboldt_bia-thu-nho

6/ Kỷ yếu HẠT HIGGS VÀ MÔ HÌNH CHUẨN, Cuộc phiêu lưu kì thú của khoa học

Nhiều tác giả ; NXB Tri Thức xuất bản năm 2014 ; Bài của Phạm Việt Hưng: “Câu chuyện ‘Hạt của Chúa’ đã kết thúc?”, trang 265

Hat Higgs

7/ MINH TRIẾT, GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐANG PHỤC HƯNG

Nhiều tác giả ; NXB Tri Thức 2015 ; Bài của Phạm Việt Hưng: “Đâu là nền văn minh đích thực”, trang 143

z

8/ TRADE SECRETS / NHỮNG BÍ MẬT MUỐN CHE GIẤU CỦA THUYẾT TIẾN HÓA

0-trade-secrets-of-evolution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s