PHILOSOPHY of SCIENCE & Gödel’s Theorem / Định lý Bất toàn & Triết học Khoa học

Godel-Kurt (1)

Computer sẽ không bao giờ thông minh như con người, và bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu đầy đủ về chính bạn. Không tồn tại Lý thuyết về mọi thứ. Siêu-toán-học là một giấc mơ không tưởng. Không thể giải thích nguyên nhân đầu tiên. Không thể có lý thuyết cuối cùng. Bộ não là một chiếc máy tính được kết nối với một linh hồn. Thế giới chân lý rộng hơn nhận thức của con người. Nhận thức của con người rộng hơn tư duy lý lẽ. Tư duy lý lẽ rộng hơn tư duy duy vật… Muốn đến gần chân lý hơn, con người phải tự giải thoát khỏi cái khung chật hẹp của chủ nghĩa duy vật, của tư duy lý lẽ, bay lên những tầng cao hơn của thế giới bằng đôi cánh của trực giác và cảm xúc …

Mọi nhận định ở trên đều là hệ quả triết học trực tiếp hoặc gián tiếp của Định lý Bất toàn của Gödel – một định lý đóng vai trò nền tảng trong khoa học nhận thức hiện đại. Không thể có một cái nhìn đúng đắn về thế giới nếu không hiểu Định lý Gödel. Sau đây là:

Danh mục toàn bộ những bài báo về Định lý Gödel và Hệ quả triết học của nó, đã đăng trên PVHg’s Home (viethungpham.com) và trên nhiều trang mạng khác, đồng thời trên nhiều báo giấy tại Việt Nam và Australia. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả…

Godel-Kurt (3)

DANH MỤC TOÀN BỘ NHỮNG BÀI BÁO VỀ ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN CỦA GÖDEL & NHỮNG HỆ QUẢ TRIẾT HỌC CỦA NỐ

 

15/05/2010 BÊN NGOÀI KHOA HỌC

22/05/2010 POSSIBLE and IMPOSSIBLE

05/06/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (1) “Thầy Bói Xem Voi”

07/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (2): “CON VOI TOÁN HỌC” hay “CHIẾC CHÉN THÁNH” của CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC

08/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (3): LỜI SÁM HỐI của một nhà toán học hình thức

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (4): Mr Why, nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ XX

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (5): Những “quả trứng vàng” đẻ ra từ … “một thất bại vinh quang”

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (6): Tính ngẫu nhiên trong toán học

10/07/2010 ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (7): THỰC RA TOÁN HỌC LÀ GÌ?

10/07/2010 Ý NGHĨA SÂU XA CỦA TRUYỆN “NGƯỜI MÙ SỜ VOI”

10/07/2010 SỰ HẠN CHẾ CỦA KHOA HỌC

18/02/2011 BẤT ĐỊNH vs XÁC ĐỊNH?

12/04/2011 Những nghịch lý nói lên tính bất toàn trong đời sống loài người

07/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Thí nghiệm Turing

07/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Môn thể thao có tất cả vẻ đẹp của nghệ thuật

08/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Chỗ đứng của con người

10/06/2011 Đâu là bản chất đích thực của con người? Tôi cảm thụ, vậy tôi tồn tại

17/06/2011 Về loạt bài “Đâu là bản chất đích thực của con người ?”

28/12/2011 TỪ XÁC ĐỊNH ĐẾN BẤT ĐỊNH

31/12/2011 Về bài giảng của Stephen Hawking: “GÖDEL & SỰ KẾT THÚC CỦA VẬT LÝ”

09/03/2012 LÝ THUYẾT VỀ MỌI THỨ, MỘT LÝ THUYẾT KHÓ ĐẠT ĐƯỢC / The Elusive Theory of Everything, Stephen Hawking

27/03/2012 Gödel and The End of Physics (S.Hawking) / Gödel và sự kết thúc của vật lý (S.Hawking)

17/05/2012 “The End of Science” by John Horgan / “Buổi hoàng hôn của khoa học”, sách của John Horgan

18/05/2012 Nghịch lý tự quy chiếu và Siêu ngôn ngữ (self-referential paradoxes & metalanguages)

08/07/2012 Câu chuyện Ngôn ngữ (một dị bản của Nghịch lý tự quy chiếu và siêu ngôn ngữ)

13/05/2013 Làm sao một bộ phận có thể hiểu được cái toàn thể?

04/09/2013 The Fool and the Gold Fish / Gã điên và con cá vàng

13/09/2013 Con lắc Foucault và Vũ trụ Nhất thể / Foucault pendulum and the Universe as a whole

13/11/2013 Nan đề Sáng Thế / Genesis Problem

26/11/2013 Phép Mầu / Miracles

05/12/2013 Lý lẽ của Trái tim / La Raison du Cœur

16/12/2013 LỬA của PASCAL / PASCAL’s FIRE

23/02/2014 Hệ quả Triết học của Định lý Bất toàn / Philosophical consequences of Incompleteness Theorem

12/04/2014 Văn hóa thảo luận (Discussion Culture)

29/08/2014 Định lý Bất toàn của Gödel: Khám phá Toán học số 1 trong thế kỷ 20

17/09/2014 Gödel chứng minh Chúa hiện hữu / Gödel proved that God Exists

13/10/2014 The Biggest Question in Human Spirit / Câu hỏi lớn nhất trong tâm khảm con người

28/03/2015 SCIENTISM is becoming obsolete / Chủ nghĩa duy khoa học đang trở nên lỗi thời

17/05/2015 NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐỊNH HÌNH KHOA HỌC HIỆN ĐẠI / Ideas that Shaped the Modern Science

23/05/2015 TỪ BẤT ĐỊNH LƯỢNG TỬ ĐẾN NGUYÊN LÝ BỔ SUNG CỦA BOHR VÀ THÁI CỰC ĐỒ (From Quantum Uncertainty to Bohr’s Complementarity Principle and Taijitu)

28/05/2015 VỀ TÍNH BẤT TOÀN: TỪ PASCAL ĐẾN GODEL (On the Incompleteness: From Pascal to Godel)

30/05/2015 POINCARÉ and A CENTURY OF CHAOS / Poincaré và Một Thế kỷ của Hỗn độn

09/06/2015 Từ ENTROPY đến ĐẠO / From Entropy to the TAO

25/06/2015 Beyond the Science / Bên kia tầm với của khoa học

23/10/2015 Hawking believed in “God Factor”? Hawking tin vào “Nhân tố Chúa”?

30/10/2015 The World is One / Thế giới là Một

17/11/2015 Why did Great Scientists Believe in God? Tại sao các nhà khoa học vĩ đại nhất tin Chúa?

30/11/2015 Gödel: Materialism is False! / Gödel: Chủ nghĩa Duy vật là Sai lầm!

10/12/2015 Materialism in the light of modern sciences / Chủ nghĩa duy vật dưới ánh sáng của khoa học hiện đại

22/12/2015 If you have much science / Nếu bạn giầu khoa học

24/12/2015 Gödel and the Science of Consciousness / Gödel và Khoa học về Nhận thức

03/03/2016 Intuition, the only real valuable thing / Trực giác, thứ duy nhất thực sự có giá trị

16/03/2016 Plato’s Chariot / Cỗ xe ngựa đua song mã của Plato

24/04/2016 Beyond Reason / Vượt quá tầm với của lý lẽ

02/05/2016 How to grasp the reality / Làm sao hiểu được thực tại

21/05/2016 Videos bài thuyết trình “Scientific Ideas / Các tư tưởng khoa học” (1 – 16)

https://viethungpham.com/2016/05/21/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-videos/

https://viethungpham.com/2016/05/24/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-videos-5-6/

https://viethungpham.com/2016/05/25/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-videos-7-8/

https://viethungpham.com/2016/05/25/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-9-10/

https://viethungpham.com/2016/05/26/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-11-12/

https://viethungpham.com/2016/05/26/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-13-14/

https://viethungpham.com/2016/05/26/scientific-ideas-tu-tuong-khoa-hoc-video-15-16/

21/06/2016 A super power that challenges science / Một siêu năng lực thách thức khoa học

13/07/2016 Nicola Tesla, A Superman / Nicola Tesla Một Siêu nhân

16/09/2016 WISDOM and STUPIDITY / THÔNG THÁI và NGU DỐT [1]

19/09/2016 Who created the Creator? Ai tạo ra Đấng Sáng tạo?

22/09/2016 WISDOM and STUPIDITY / THÔNG TUỆ và NGU DỐT [2]

25/10/2016 Gödel’s Role in Our Quest for the Truth / Vai trò của Gödel trong cuộc tìm kiếm sự thật

03/11/2016 Plato, A Master of All Time / Platon, người thầy của muôn đời

21/02/2017 From Darwin to Godel

31/03/2017 Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

03/04/2017 Discussion on the Impossibility / Luận về cái BẤT KHẢ

27/04/2017 Does Science Conflict Faith? / Khoa học Xung đột Đức tin?

06/06/2017 Last Step of Reason / Bước cuối cùng của Lý lẽ

10/06/2017 Phenomena outside science / Hiện tượng bên ngoài khoa học

14/06/2017 In the Search for The Wholeness / Đi tìm Cái Nhất thể

04/07/2017 Consciousness: The Key of Life / Ý thức: Chìa khóa của Sự Sống

25/07/2017 The Hardest Problem: Consciousness / Bài toán khó nhất: Ý thức

03/08/2017 Science Can’t Crack Consciousness / Khoa học không thể phá vỡ bí mật của ý thức

13/10/2017 Desire of Understanding / Khát vọng hiểu biết

23/10/2017 News: Seminar of Gödel’s Theorem / Tin Hội thảo về Định lý Gödel

25/10/2017 Seminar videos “Impact of Gödel’s Theorem”

31/10/2017 Impression on Gödel’s Theorem / Ấn tượng về Định lý Gödel

08/11/2017 Waiting for Gödel / Chờ đợi Gödel

22/11/2017 On The Undecidability / Về Cái Bất khả Quyết định

08/12/2017 Six Men in Indostan / Sáu anh mù ở Indostan 

12/12/2017 A Precious Comment / Một Ý kiến Quý báu

10/02/2018 Huge Contradictions in Scientific Thinking / Mâu thuẫn khổng lồ trong tư duy khoa học

16/02/2018 If you don’t study deep enough… / Nếu bạn không nghiên cứu đủ sâu…

15/03/2018 Remember Hawking / Nhớ Hawking

16/03/2018 Lessons from Hawking / Bài học từ Hawking

06/04/2018 Prof J. Lennox: “Hawking is Wrong” / GS J. Lennox: “Hawking SAI”

10/04/2018 Big Bang’s Challenge / Thách thức của Big Bang (

12/04/2018 A Prodigy who shocked the world / Một thần đồng làm thế giới sửng sốt 17/04/2018 Seminar of Gödel in Dalat / Hội thảo về Gödel ở Đà-Lạt

26/04/2018 HAPPY GÖDEL’S BIRTHDAY / MỪNG SINH NHẬT GÖDEL

07/05/2018 The Most Beautiful Explanation of Creation / Lời giải thích đẹp nhất về sự Sáng tạo

11/06/2018 The Most Interesting Lecture of Gödel’s Theorem / Bài giảng hay nhất về Định lý Gödel

01/07/2018 The Limit of Language / Giới hạn của ngôn từ và văn tự

20/07/2018 Essay on Faith / Luận về Đức tin [1]: Max Planck vs Richard Dawkins

24/07/2018 Pictures of Reality / Những bức tranh của hiện thực

13/08/2018 From The Order Axiom to The Secrets of Life / Từ Tiên đề Thứ tự tới Bí mật của Sự Sống

20/08/2018 Life, a Grand Design / Sự Sống, một Thiết kế Vĩ đại

(còn nữa)

PVHg, Sydney 02/06/2019

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s