BIO-CHEMISTRY / SINH-HÓA

Pasteur.Mendel-1

Danh mục những bài báo về Sinh Hóa trên PVHg’s Home …..

● 28/11/2013 Darwin was wrong / Darwin SAI
● 05/07/2015 PASTEUR and GOD / PASTEUR và CHÚA
● 14/07/2015 PASTEUR and HUMANITY / PASTEUR và NHÂN LOẠI
● 30/07/2015 Darwin’s theory of evolution and its social consequences / Thuyết tiến hóa Darwin và những hệ quả xã hội của nó
● 03/08/2015 Darwin’s anti-women views / Quan điểm chống phụ nữ của Darwin

● 04/08/2015 The scandal at the zoo / Vụ bê bối ở vườn thú
● 05/08/2015 Missing link? Những mắt xích bị mất tích trong sơ đồ tiến hóa?
● 10/08/2015 What Darwin taught Hitler? Darwin đã dạy Hitler điều gì?
● 12/08/2015 An eastern scholar criticized Darwin / Một học giả Đông phương phê phán Darwin
● 22/08/2015 Why is life Asymmetrical? Tại sao sự sống bất đối xứng?

● 28/08/2015 Mendel disproved Darwinism / Mendel bác bỏ học thuyết Darwin
● 03/09/2015 Evolution, a pseudo-scientific myth / Tiến hóa, chuyện thần thoại ngụy khoa học
● 06/09/2015 The worst mistake in science / Sai lầm tệ hại nhất trong khoa học

● 10/09/2015 DNA, the knell for Darwinism / DNA, điềm cáo chung đối với thuyết tiến hóa
● 16/09/2015 Darwinism criticized by pictures / Hình ảnh phê phán học thuyết Darwin
● 17/09/2015 DNA and intelligent design / DNA và thiết kế thông minh

● 23/09/2015 Piltdown man: Evolution greatest hoax / Người Piltdown: Vụ lừa đảo lớn nhất về tiến hóa
● 25/09/2015 Life explosion / Sự bùng nổ sự sống
● 29/09/2015 If Darwin were alive / Nếu Darwin còn sống
● 04/10/2015 Philosophical view on evolution / Nhìn tiến hóa dưới góc độ triết học
● 08/10/2015 LESSONS FROM NOBEL PRIZES 2015 / Những bài học từ Giải Nobel 2015
● 13/10/2015 GOD OF WONDERS / Đấng Sáng tạo những điều kỳ diệu
● 14/10/2015 The Existence of LOVE / Sự tồn tại của Tình yêu
● 16/10/2015 The Missing of “Romanticism” / Sự mất tích từ “Lãng mạn”
● 04/11/2015 Haeckel’s Fraud Embryos Drawings: Evolutionary Hoax Through Centuries / Tranh vẽ gian lận về bào thai của Haeckel: Vụ lừa đảo xuyên thế kỷ về tiến hóa
● 11/11/2015 Scientists are abandoning Darwinism / Giới khoa học đang từ bỏ học thuyết Darwin
● 17/11/2015 Misconception of Evolution in Text-books / Nhận thức sai về tiến hóa trong sách giáo khoa
● 24/11/2015 MATHS DISPROVE EVOLUTION / Toán học bác bỏ thuyết tiến hóa
● 28/11/2015 “RNA World” hypothesis / Giả thuyết “Thế giới RNA”

● 18/12/2015 How Did Life Start? Sự sống bắt đầu thế nào?

● 21/12/2015 WHO DESIGNED DNA? Ai thiết kế DNA?

● 27/12/2015 ‘Death Holes’ of Evolution / Những ‘tử huyệt’ của thuyết tiến hóa
● 31/12/2015 There Must Be a Super-Intelligence / Ắt phải có một Trí tuệ Siêu thông minh
● 09/01/2016 In the Beginning Was Information / Khởi đầu đã có thông tin
● 13/01/2016 Human Brain, evidence of Intelligent Design / Bộ não, bằng chứng của Thiết kế Thông minh
● 26/01/2016 Evolution or Creation? / Tiến hóa hay Tạo hóa?
● 27/01/2016 From Memory to Consciousness / Từ Ký ức đến Ý thức
● 06/02/2016 Probability of Life’s Spontaneous Generation / Xác suất để sự sống hình thành tự phát
● 09/02/2016 Evolution under Assault / Thuyết Tiến hóa bị tấn công
● 12/02/2016 Nobel Laureate Ernst Chain: On Evolution / Nhà KH đoạt Giải Nobel Ernst Chain nói về thuyết tiến hóa
● 15/02/2016 Did GM lead to Evolution? Đột biến Gene dẫn tới Tiến hóa?
● 17/02/2016 Seminar of Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [1]

● 18/02/2016 Seminar of Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [2]

● 19/02/2016 Seminar of Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [3]

● 03/03/2016 Intuition, the only real valuable thing / Trực giác, thứ duy nhất thực sự có giá trị

● 09/04/2016 Darwin’s Inconsistency / Sự bất nhất của Darwin
● 15/04/2016 Wise Men Do not Debate / Trí giả không tranh biện
● 13/05/2016 The Truth of Evolution / Sự thật Thuyết Tiến hóa
● 09/06/2016 Facts about Ape-Men / Sự thật về Người-Vượn
● 14/06/2016 Teleonomy and vital force / Teleonomy và Lực sống
● 24/06/2016 Chemical Evolution is impossible / Tham vọng tổng hợp sự sống thất bại
● 26/06/2016 Gallup’s Poll on Evolution / Thăm dò của Viện Ga-lớp về tiến hóa
● 04/07/2016 On the Law of Asymmetry of Life / Về Định luật sự sống bất đối xứng
● 10/07/2016 Time itself performs miracles / Thời gian tự nó sẽ trình bày các phép lạ

● 09/08/2016 Kelvin rejected Darwinism / Kelvin bác bỏ học thuyết Darwin

● 15/08/2016 Scientific Dissent from Darwinism / Bất đồng quan điểm về khoa học với Học thuyết Darwin

● 19/08/2016 Darwinism’s Evil Influences / Tác hại của Thuyết Tiến hóa [1]

● 24/08/2016 Darwinism’s Evil Influences / Tác hại của Thuyết Tiến hóa [2]

● 02/09/2016 Evolutionary Paradigm, a sign of stupidity / Niệm giới tiến hóa, một dấu hiệu của sự ngu dốt

07/10/2016 Evolution: A Farce,… / Thuyết tiến hóa: Một trò hề,…

01/11/2016 To Destroy the Myth of Evolution / Đập tan chuyện hoang đường về tiến hóa /

● 30/11/2016 Darwin’s Confession / Thú nhận của Darwin

● 08/12/2016 Trade Secrets of Evolution / Bí mật muốn che giấu của Thuyết Tiến hóa

● 12/12/2016 Transitional Forms: A non-existent black cat / Loài chuyển tiếp: Một con mèo đen không tồn tại

● 30/12/2016 A Tragedy in Biology / Một bi kịch trong Sinh học

● 18/01/2017 Evolutionary Frauds: Atrocious! Lừa gạt về tiến hóa: Thật tồi tệ!

● 19/01/2017 Pig Tooth Story / Chuyện chiếc răng lợn

● 21/02/2017 From Darwin to Godel

● 31/03/2017 Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

● 03/04/2017 Discussion on the Impossibility / Luận về cái BẤT KHẢ

07.06.2019 Blind Belief in “RNA World” / Niềm tin mù quáng vào “Thế giới RNA”

https://viethungpham.com/2019/06/07/blind-belief-in-rna-world-niem-tin-mu-quang-vao-the-gioi-rna/

18.06.2019 Seminar at IBT / Hội thảo tại Viện CN Sinh học

https://viethungpham.com/2019/06/10/18-06-2019-seminar-at-ibt-hoi-thao-tai-vien-cn-sinh-hoc/

20.06.2019 From Kelvin to Gödel / Từ Kelvin tới Gödel

https://viethungpham.com/2019/06/20/from-kelvin-to-godel-tu-kelvin-toi-godel/

10.07.2019 New book on Gödel’s Theorem / Sách mới về Định lý Gödel

https://viethungpham.com/2019/07/10/new-book-on-godels-theorem-sach-moi-ve-dinh-ly-godel/

18.07.2019 Định lý Gödel, Nền tảng của Khoa học Nhận thức Hiện đại

https://viethungpham.com/2019/07/18/dinh-ly-godel-nen-tang-cua-khoa-hoc-nhan-thuc-hien-dai/

21.07.2019 Videos Giới thiệu Sách Định lý Gödel

https://viethungpham.com/2019/07/21/videos-gioi-thieu-sach-dinh-ly-godel/

31.08.2019 Consciousness: A Non-Material Reality / Ý thức: Một Hiện thực Phi-Vật chất

https://viethungpham.com/2019/08/31/consciousness-a-non-material-reality-y-thuc-mot-hien-thuc-phi-vat-chat/

04.09.2019 Spontaneous Generation: Enemy of Science / Thuyết Tự Sinh: kẻ thù của khoa học

https://viethungpham.com/2019/09/04/spontaneous-generation-enemy-of-science-thuyet-tu-sinh-ke-thu-cua-khoa-hoc/

08.09.2019 GENETIC TOPOLOGICAL SPACE / KHÔNG GIAN TOPO DI TRUYỀN HỌC

https://viethungpham.com/2019/09/08/genetic-topological-space-khong-gian-topo-di-truyen-hoc/

15.09.2019 Descartes Was Right / Descartes đúng!

https://viethungpham.com/2019/09/15/descartes-was-right-descartes-dung/

19.09.2019 SÁCH ĐỊNH LÝ GÖDEL

https://viethungpham.com/2019/09/19/sach-dinh-ly-godel/

11.11.2019 Was Darwin Wrong? Darwin đã sai?                  

https://viethungpham.com/2019/11/11/was-darwin-wrong-darwin-da-sai/

12.11.2019 Thông báo Hội thảo 29.11.2019

https://viethungpham.com/2019/11/12/thong-bao-hoi-thao-29-11-2019/

10.12.2019 Videos hội thảo 29.11.2019

https://viethungpham.com/2019/12/10/videos-hoi-thao-29-11-2019/

20.01.2020 The Biggest Puzzle in Science / Thách đố lớn nhất trong khoa học

https://viethungpham.com/2020/01/20/the-most-incomprehensible-thing-dieu-kho-hieu-nhat/

06.02.2020 THÔNG BÁO THAY GIẤY MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC

https://viethungpham.com/2020/02/06/thong-bao-thay-giay-moi-hoi-thao-khoa-hoc/

21.02.2020 Secrets of Consciousness / Bí mật của ý thức

https://viethungpham.com/2020/02/21/secrets-of-consciousness-bi-mat-cua-y-thuc/

27.02.2020 Viện Triết học Phát triển: Hội thảo ngày 15-16/02/2020

https://viethungpham.com/2020/02/27/vien-triet-hoc-phat-trien-hoi-thao-ngay-15-16-02-2020/

01.03.2020 Using information to cure illnesses / Dùng thông tin để chữa bệnh

https://viethungpham.com/2020/03/01/using-information-to-cure-illnesses-dung-thong-tin-de-chua-benh/

16.03.2020 On What So-called “Herd Immunity” / Về Cái gọi là “Miễn dịch bầy đàn”

https://viethungpham.com/2020/03/16/on-what-so-called-herd-immunity-ve-cai-goi-la-mien-dich-bay-dan/

18.03.2020 Thuyết tiến hóa Darwin: Đã đến lúc chấm dứt sự lừa dối vĩ đại

https://viethungpham.com/2020/03/18/thuyet-tien-hoa-darwin-da-den-luc-cham-dut-su-lua-doi-vi-dai/

01.07.2020 Information First! Trước hết phải có thông tin!

https://viethungpham.com/2020/07/01/information-first-truoc-het-phai-co-thong-tin/

13.07.2020 Information: The 3rd Entity / Thông tin: Thực thể thứ 3

https://viethungpham.com/2020/07/13/information-the-3rd-entity-thong-tin-thuc-the-thu-3/

19.07.2020 The Nature of Information / Bản chất của thông tin

https://viethungpham.com/2020/07/19/the-nature-of-information-ban-chat-cua-thong-tin/

22.07.2020 Life: A Miracle! Sự sống: Một Phép Mầu!

https://viethungpham.com/2020/07/22/life-a-miracle-su-song-mot-phep-mau/

30.07.2020 Bad News for Naturalism / Tin buồn cho chủ nghĩa tự nhiên

https://viethungpham.com/2020/07/30/bad-news-for-naturalism-tin-buon-cho-chu-nghia-tu-nhien/

05.08.2020 Kelvin vs Darwin / Kelvin chống Darwin

https://viethungpham.com/2020/08/05/kelvin-vs-darwin-kelvin-chong-darwin/

14.08.2020 On what so-called “macro-evolution” / Về cái gọi là “vĩ tiến hóa”

https://viethungpham.com/2020/08/14/on-what-so-called-macro-evolution-ve-cai-goi-la-vi-tien-hoa/

17.08.2020 Evolution Is Wrong! Thuyết Tiến hóa Sai!

https://viethungpham.com/2020/08/17/evolution-is-wrong-thuyet-tien-hoa-sai/

23.09.2020 Gödel Refuted Darwinism / Gödel bác bỏ Thuyết Darwin

https://viethungpham.com/2020/09/23/godel-refuted-darwinism-godel-bac-bo-thuyet-darwin/

26.02.2021 Pasteur’s Quote For Today / Trích lời Pasteur cho hôm nay

https://viethungpham.com/2021/02/26/pasteurs-quote-for-today-trich-loi-pasteur-cho-hom-nay/

09.03.2021 Trích dẫn Darwin 09.03.2021

https://viethungpham.com/2021/03/09/trich-dan-darwin-09-03-2021/

12.03.2021 Paul Davies’s Quote For Today 12/03/2021

https://viethungpham.com/2021/03/12/paul-daviess-quote-for-today-12-03-2021/

25.03.2021 Philosophical Impact of Information Revolution / Tác động triết học của cuộc cách mạng thông tin

https://viethungpham.com/2021/03/25/philosophical-impact-of-information-revolution-tac-dong-triet-hoc-cua-cuoc-cach-mang-thong-tin/

06.04.2021 Informational Machines / Những cỗ máy thông tin

https://viethungpham.com/2021/04/06/informational-machines-nhung-co-may-thong-tin/

14.04.2021 Conscious Machines / Những cỗ máy có ý thức

https://viethungpham.com/2021/04/14/conscious-machines-nhung-co-may-co-y-thuc/

19.06.2021 Science cannot answer Ontological questions / Khoa học không thể trả lời những câu hỏi về bản thể luận

https://viethungpham.com/2021/06/19/science-cannot-answer-ontological-questions-khoa-hoc-khong-the-tra-loi-nhung-cau-hoi-ve-ban-the-luan/

03.07.2021 LOUIS PASTEUR 200

https://viethungpham.com/2021/07/03/louis-pasteur-200/

26/07/2021 A Huge Article on Evolution / Một bài báo khổng lồ về thuyết tiến hóa https://viethungpham.com/2021/07/26/a-huge-article-on-evolution-mot-bai-bao-khong-lo-ve-thuyet-tien-hoa/

10/08/2021 Pasteur and Mendel on Giants’ Shoulders/ Pasteur và Mendel trên vai người khổng lồ https://viethungpham.com/2021/08/10/pasteur-and-mendel-on-giants-shoulders-pasteur-va-mendel-tren-vai-nguoi-khong-lo/

15/08/2021 Pasteur’s Benevolence / Lòng từ tâm của Pasteur https://viethungpham.com/2021/08/15/pasteurs-benevolence-long-tu-tam-cua-pasteur/

21/08/2021 Gärtner – Mendel: Species are fixed / Gärtner – Mendel: Loài là cố định https://viethungpham.com/2021/08/21/gartner-mendel-species-are-fixed-gartner-mendel-loai-la-co-dinh/

30/08/2021 Truly Scientific Biology / Nền sinh học thực sự khoa học

https://viethungpham.com/2021/08/30/truly-scientific-biology-nen-sinh-hoc-thuc-su-khoa-hoc/

04/09/2021 Pasteur in the eyes of a NASA scientist / Pasteur trong mắt một nhà khoa học của NASA

https://viethungpham.com/2021/09/04/pasteur-in-the-eyes-of-a-nasa-scientist-pasteur-trong-mat-mot-nha-khoa-hoc-cua-nasa/

08/10/2021 On The Nobel Prize in Chemistry 2021 / Về Giải Nobel Hóa học 2021

https://viethungpham.com/2021/10/08/on-the-nobel-prize-in-chemistry-2021-ve-giai-nobel-hoa-hoc-2021/

16/10/2021 From Thalidomide Tragedy to Chiral Pharmaceuticals / Từ Thảm kịch Thalidomide đến Dược phẩm Chiral

https://viethungpham.com/2021/10/16/from-thalidomide-tragedy-to-chiral-pharmaceuticals-tu-tham-kich-thalidomide-den-duoc-pham-chiral/

19/10/2021 Bio-Information Field and Soul / Trường Thông tin Sinh học và Linh hồn

https://viethungpham.com/2021/10/19/bio-information-field-and-soul-truong-thong-tin-sinh-hoc-va-linh-hon/

15/11/2021 A Question that Stumps Evolutionists / Một câu hỏi làm khó các nhà tiến hóa

https://viethungpham.com/2021/11/15/a-question-that-stumps-evolutionists-mot-cau-hoi-lam-kho-cac-nha-tien-hoa/

 

 

(Còn nữa)

PVHg, 22/11/2021

One thought on “BIO-CHEMISTRY / SINH-HÓA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s