BIO-CHEMISTRY / Chủ đề Sinh-Hóa trên PVHg’s Home

Pasteur.Mendel-1

In his book “1984”, George Orwell coined the word “doublethink” to mean the belief of two contradictory things at the same time. In biology nowadays there exists a doublethink: The denial of Spontaneous Generation and The acceptance of Abiogenesis given that the two doctrines are based on same premises. A sensible person would dismiss such stupid doublethink and judge for himself what the true biology should be. The following articles may be helpful in searching for the truth

Trong cuốn “1984”, George Orwell gieo thuật ngữ “tư-duy-kép” để chỉ một niềm tin đồng thời tin vào hai sự việc mâu thuẫn. Trong sinh học ngày nay tồn tại một tư-duy-kép: Phủ nhận Học thuyết sự sống hình thành tự phát nhưng chấp nhận Học thuyết sự sống nẩy sinh ngẫu nhiên từ vật chất không sống, trong khi thực chất hai học thuyết này là MỘT. Một người nhạy bén sẽ từ bỏ cái tư-duy-kép ngớ ngẩn đó để biết nền sinh học nào là chân chính. Những bài báo sau đây có thể giúp bạn tìm thấy sự thật…..

True Biology / Nền Sinh học Chân chính

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT VỀ SINH HÓA TRÊN TRANG VIETHUNGPHAM.COM

 

● 28/11/2013 Darwin was wrong / Darwin SAI
● 05/07/2015 PASTEUR and GOD / PASTEUR và CHÚA
● 14/07/2015 PASTEUR and HUMANITY / PASTEUR và NHÂN LOẠI
● 30/07/2015 Darwin’s theory of evolution and its social consequences / Thuyết tiến hóa Darwin và những hệ quả xã hội của nó
● 03/08/2015 Darwin’s anti-women views / Quan điểm chống phụ nữ của Darwin

● 04/08/2015 The scandal at the zoo / Vụ bê bối ở vườn thú
● 05/08/2015 Missing link? Những mắt xích bị mất tích trong sơ đồ tiến hóa?
● 10/08/2015 What Darwin taught Hitler? Darwin đã dạy Hitler điều gì?
● 12/08/2015 An eastern scholar criticized Darwin / Một học giả Đông phương phê phán Darwin
● 22/08/2015 Why is life left-handed? Tại sao sự sống thuận tay trái?
● 28/08/2015 Mendel disproved Darwinism / Mendel bác bỏ học thuyết Darwin
● 03/09/2015 Evolution, a pseudo-scientific myth / Tiến hóa, chuyện thần thoại ngụy khoa học
● 06/09/2015 The worst mistake in science / Sai lầm tệ hại nhất trong khoa học

● 10/09/2015 DNA, the knell for Darwinism / DNA, điềm cáo chung đối với thuyết tiến hóa
● 16/09/2015 Darwinism criticized by pictures / Hình ảnh phê phán học thuyết Darwin
● 17/09/2015 DNA and intelligent design / DNA và thiết kế thông minh

● 23/09/2015 Piltdown man: Evolution greatest hoax / Người Piltdown: Vụ lừa đảo lớn nhất về tiến hóa
● 25/09/2015 Life explosion / Sự bùng nổ sự sống
● 29/09/2015 If Darwin were alive / Nếu Darwin còn sống
● 04/10/2015 Philosophical view on evolution / Nhìn tiến hóa dưới góc độ triết học
● 08/10/2015 LESSONS FROM NOBEL PRIZES 2015 / Những bài học từ Giải Nobel 2015
● 13/10/2015 GOD OF WONDERS / Đấng Sáng tạo những điều kỳ diệu
● 14/10/2015 The Existence of LOVE / Sự tồn tại của Tình yêu
● 16/10/2015 The Missing of “Romanticism” / Sự mất tích từ “Lãng mạn”
● 04/11/2015 Haeckel’s Fraud Embryos Drawings: Evolutionary Hoax Through Centuries / Tranh vẽ gian lận về bào thai của Haeckel: Vụ lừa đảo xuyên thế kỷ về tiến hóa
● 11/11/2015 Scientists are abandoning Darwinism / Giới khoa học đang từ bỏ học thuyết Darwin
● 17/11/2015 Misconception of Evolution in Text-books / Nhận thức sai về tiến hóa trong sách giáo khoa
● 24/11/2015 MATHS DISPROVE EVOLUTION / Toán học bác bỏ thuyết tiến hóa
● 28/11/2015 “RNA World” hypothesis / Giả thuyết “Thế giới RNA”

● 18/12/2015 How Did Life Start? Sự sống bắt đầu thế nào?

● 21/12/2015 WHO DESIGNED DNA? Ai thiết kế DNA?

● 27/12/2015 ‘Death Holes’ of Evolution / Những ‘tử huyệt’ của thuyết tiến hóa
● 31/12/2015 There Must Be a Super-Intelligence / Ắt phải có một Trí tuệ Siêu thông minh
● 09/01/2016 In the Beginning Was Information / Khởi đầu đã có thông tin
● 13/01/2016 Human Brain, evidence of Intelligent Design / Bộ não, bằng chứng của Thiết kế Thông minh
● 26/01/2016 Evolution or Creation? / Tiến hóa hay Tạo hóa?
● 27/01/2016 From Memory to Consciousness / Từ Ký ức đến Ý thức
● 06/02/2016 Probability of Life’s Spontaneous Generation / Xác suất để sự sống hình thành tự phát
● 09/02/2016 Evolution under Assault / Thuyết Tiến hóa bị tấn công
● 12/02/2016 Nobel Laureate Ernst Chain: On Evolution / Nhà KH đoạt Giải Nobel Ernst Chain nói về thuyết tiến hóa
● 15/02/2016 Did GM lead to Evolution? Đột biến Gene dẫn tới Tiến hóa?
● 17/02/2016 Seminar of Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [1]

● 18/02/2016 Seminar of Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [2]

● 19/02/2016 Seminar of Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [3]

● 03/03/2016 Intuition, the only real valuable thing / Trực giác, thứ duy nhất thực sự có giá trị

● 09/04/2016 Darwin’s Inconsistency / Sự bất nhất của Darwin
● 15/04/2016 Wise Men Do not Debate / Trí giả không tranh biện
● 13/05/2016 The Truth of Evolution / Sự thật Thuyết Tiến hóa
● 09/06/2016 Facts about Ape-Men / Sự thật về Người-Vượn
● 14/06/2016 Teleonomy and vital force / Teleonomy và Lực sống
● 24/06/2016 Chemical Evolution is impossible / Tham vọng tổng hợp sự sống thất bại
● 26/06/2016 Gallup’s Poll on Evolution / Thăm dò của Viện Ga-lớp về tiến hóa
● 04/07/2016 On the Law of Asymmetry of Life / Về Định luật sự sống bất đối xứng
● 10/07/2016 Time itself performs miracles / Thời gian tự nó sẽ trình bày các phép lạ

● 09/08/2016 Kelvin rejected Darwinism / Kelvin bác bỏ học thuyết Darwin

● 15/08/2016 Scientific Dissent from Darwinism / Bất đồng quan điểm về khoa học với Học thuyết Darwin

● 19/08/2016 Darwinism’s Evil Influences / Tác hại của Thuyết Tiến hóa [1]

● 24/08/2016 Darwinism’s Evil Influences / Tác hại của Thuyết Tiến hóa [2]

● 02/09/2016 Evolutionary Paradigm, a sign of stupidity / Niệm giới tiến hóa, một dấu hiệu của sự ngu dốt

07/10/2016 Evolution: A Farce,… / Thuyết tiến hóa: Một trò hề,…

01/11/2016 To Destroy the Myth of Evolution / Đập tan chuyện hoang đường về tiến hóa /

● 30/11/2016 Darwin’s Confession / Thú nhận của Darwin

● 08/12/2016 Trade Secrets of Evolution / Bí mật muốn che giấu của Thuyết Tiến hóa

● 12/12/2016 Transitional Forms: A non-existent black cat / Loài chuyển tiếp: Một con mèo đen không tồn tại

● 30/12/2016 A Tragedy in Biology / Một bi kịch trong Sinh học

● 18/01/2017 Evolutionary Frauds: Atrocious! Lừa gạt về tiến hóa: Thật tồi tệ!

● 19/01/2017 Pig Tooth Story / Chuyện chiếc răng lợn

● 21/02/2017 From Darwin to Godel

● 31/03/2017 Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

● 03/04/2017 Discussion on the Impossibility / Luận về cái BẤT KHẢ

(Còn nữa)

PVHg, 02/06/2019

One thought on “BIO-CHEMISTRY / Chủ đề Sinh-Hóa trên PVHg’s Home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s